TITV

JDBC – Lập trình Java với cơ sở dữ liệu (Phần 1)

LẬP TRÌNH JAVA TƯƠNG TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU Khóa học do TITV xây dựng và cung cấp hoàn toàn miễn phí, mục tiêu là chia sẻ kiến thức về lập trình, các bạn sẽ được làm quen từ những kiến thức cơ bản về cách kết nối với CSDL từ ứng dụng Java,JDBC – Lập trình Java với cơ sở dữ liệu (Phần 1)

1.698 students enrolled

Phần 1. Giới thiệu và ôn tập câu lệnh SQL

1
JDBC 01. Giới thiệu khóa học lập trình Java tương tác với Cơ sở dữ liệu
2
JDBC 02. Ôn tập câu lệnh SQL

Phần 2. Sử dụng JDBC để tương tác với CSDL

1
JDBC 03. Cách kết nối với cơ sở dữ liệu bằng JDBC
2
JDBC 04. Các bước sử dụng JDBC để tương tác Cơ sở dữ liệu
3
JDBC 05. Xây dựng các lớp Data Access Object cho các lớp model
4
JDBC 06. Sử dụng JDBC để thêm, xóa, cập nhật dữ liệu bằng câu lệnh INSERT, UPDATE, DELETE
5
JDBC 07. Sử dụng JDBC để truy vấn cơ sở dữ liệu với câu lệnh SELECT
6
JDBC 08. Nên sử dụng PreparedStatement thay thế cho Statement khi dùng JDBC để tương tác CSDL
7
JDBC 09. Ánh xạ kiểu dữ liệu giữa JDBC Type và Java Type

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
JDBC – Lập trình Java với cơ sở dữ liệu (Phần 1)
Price:
Free