TITV

[Video] JDBC – Lập trình Java với cơ sở dữ liệu (Phần 1)

LẬP TRÌNH JAVA TƯƠNG TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU Khóa học do TITV xây dựng và cung cấp hoàn toàn miễn phí, mục tiêu là chia sẻ kiến thức về lập trình, các bạn sẽ được làm quen từ những kiến thức cơ bản về cách kết nối với CSDL từ ứng dụng Java,[Video] JDBC – Lập trình Java với cơ sở dữ liệu (Phần 1)

8.476 students enrolled
[Video] JDBC – Lập trình Java với cơ sở dữ liệu (Phần 1)
Price:
Free