TITV

[Video] Lập trình Web JSP/Servlet

Xin vui lòng đọc hướng dẫn trước khi đặt hàng hoặc bắt đầu khóa học: Mục tiêu của khóa học là làm quen về lập trình web, các bạn sẽ được làm quen từ những kiến thức cơ bản HTML, CSS, JavaScript, về cách kết nối với CSDL, cách áp dụng mô hình MVC trong[Video] Lập trình Web JSP/Servlet

44 students enrolled

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Course available for 90 days
Get course
Liên hệ

Includes

41 lectures
Access on mobile and TV
Price:
450,000 đ 99,000 đ