TITV

Lập trình Web JSP/Servlet

Xin vui lòng đọc hướng dẫn trước khi đặt hàng hoặc bắt đầu khóa học: Mục tiêu của khóa học là làm quen về lập trình web, các bạn sẽ được làm quen từ những kiến thức cơ bản HTML, CSS, JavaScript, về cách kết nối với CSDL, cách áp dụng mô hình MVC trongLập trình Web JSP/Servlet

4 students enrolled

Phần 1. Giới thiệu và cài đặt

1
JSP 01. Giới thiệu khóa học lập trình Web JSP Servlet
34:28
2
JSP 02. Cài đặt các công cụ lập trình Web JSP Servlet
21:26
3
JSP 03. Tạo dự án web đơn giản Hello World
09:24

Phần 2. Giới thiệu về HTML

1
JSP 04. Giới thiệu cơ bản về HTML - 1
15:44
2
JSP 05. Giới thiệu cơ bản về HTML - 2
14:35
3
JSP 06. Giới thiệu cơ bản về HTML - 3
18:24
4
JSP 07. Giới thiệu cơ bản về HTML - 4
7:53
5
JSP 08. Bài tập tổng hợp về HTML
29:37

Phần 4. Giới thiệu về CSS & Bootstrap

1
JSP 09. Giới thiệu cơ bản về CSS - 1
18:57
2
JSP 10. Giới thiệu cơ bản về CSS - 2
18:15
3
JSP 11. Giới thiệu Canva.com công cụ tạo hình ảnh cho website
9:46
4
JSP 12. Giới thiệu cơ bản về Bootstrap
11:07
5
JSP 13. Bài tập Boostrap cơ bản
41:38

Phần 5. JavaScript

1
JSP 14. Giới thiệu cơ bản về JavaScript
23:37
2
JSP 15. Bài tập JavaScript
42:59

Phần 6. Java Server Page

1
JSP 16. Cú pháp cơ bản của trang JSP (Java Server Page)
29:23
2
JSP 17. Bài tập lập trình JSP cơ bản - Bài 1
7:41
3
JSP 18. Bài tập lập trình JSP cơ bản - Bài 2
14:44
4
JSP 19. Bài tập lập trình JSP cơ bản - Bài 3
12:14
5
JSP 20. Bài tập về ép kiểu và làm việc với các thành phần phức tạp của Form
01:24:04

Phần 7. Servlet

1
JSP 21. Giới thiệu về Servlet
37:04
2
JSP 22. Chuyển tiếp dữ liệu và bắt lỗi
1:29:21
3
JSP 23. Bắt lỗi với Regular Expression
58:55
4
JSP 24. Cấu hình bắt lỗi 404 500 403 trong dự án JSP
24:48

Phần 8. Session

1
JSP 25 . Giới thiệu về Session
55:18

Phần 9. Xây dựng website bán hàng

1
JSP 26. Phân tích dự án xây dựng website bán hàng online
36:58
2
JSP 27. Giả lập tương tác với cơ sở dữ liệu trong website
45:08
3
JSP 28. Giả lập trương tác với cơ sở dữ liệu trong website phần 2
22:17
4
JSP 29. Tạo cơ sở dữ liệu cho website bán hàng online
25:55
5
JSP 30. Kết nối cơ sở dữ liệu và xây dựng các lớp tương tác cho website
51:02
6
JSP 31. Áp dụng mô hình MVC trong xây dựng website
1:51:11
7
JSP 32. Xây dựng tính năng đăng nhập và đăng xuất
01:01:51
8
JSP 33. Mã hóa mật khẩu cho ứng dụng web
32:34
9
JSP 34. Xây dựng tính năng thay đổi mật khẩu cho website
50:06
10
JSP 35. Xây dựng chức năng thay đổi thông tin khách hàng
32:08
11
JSP 36. Gom Nhóm Các Sự Kiện Trong Controller
44:05
12
JSP 37. Thiết Kế Layout Web và Đính Kèm Header Footer
39:19

Phần 10. Các kỹ năng khác

1
JSP 38. Lập Trình Gửi Email Từ Ứng Dụng Web Hoặc Desktop Trong Java
51:19
2
JSP 39. Xác thực tài khoản khách hàng qua email
01:17:11
3
JSP 40. Sửa lỗi đường dẫn URL
08:28
4
JSP 41. Cách lập trình Upload File trong ứng dụng Web
01:02:37

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Course available for 90 days
Get course
30-Day Money-Back Guarantee

Includes

Full lifetime access
Access on mobile and TV
Price:
450,000 đ 99,000 đ