TITV

5 out of 5
5
2 reviews

[Video] Tự học SQL với MySQL

Khóa học do TITV xây dựng và cung cấp hoàn toàn miễn phí, mục tiêu là chia sẻ kiến thức về cơ sở dữ liệu và SQL, các bạn sẽ được làm quen từ những kiến thức cơ bản cho đến nâng cao trong truy vấn dữ liệu. Thông qua những ví dụ đơn giản[Video] Tự học SQL với MySQL

9.608 students enrolled
5
5 out of 5
2 Ratings

Detailed Rating

Stars 5
2
Stars 4
0
Stars 3
0
Stars 2
0
Stars 1
0

{{ review.user }}

{{ review.time }}
 

Show more
Please, login to leave a review
[Video] Tự học SQL với MySQL
Price:
Free