TITV

5 out of 5
5
2 reviews

Tự học SQL với MySQL

Khóa học do TITV xây dựng và cung cấp hoàn toàn miễn phí, mục tiêu là chia sẻ kiến thức về cơ sở dữ liệu và SQL, các bạn sẽ được làm quen từ những kiến thức cơ bản cho đến nâng cao trong truy vấn dữ liệu. Thông qua những ví dụ đơn giảnTự học SQL với MySQL

1.393 students enrolled

Phần 1

1
Học SQL 01. Giới thiệu về SQL và cài đặt hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL
2
Học SQL 02. Cách tạo và xóa cơ sở dữ liệu
3
Học SQL 03. Quy trình thiết kế CSDL và sơ đồ thực thể quan hệ ERD
4
Học SQL 04. Các kiểu dữ liệu của thuộc tính
5
Học SQL 05. Tạo bảng bằng câu lệnh Create Table trong cơ sở dữ liệu SQL
6
Học SQL 06. Cách xóa bảng câu lệnh DROP TABLE và xóa dữ liệu bảng bằng câu lệnh TRUNCATE TABLE
7
Học SQL 07. Chỉnh sửa Table bằng câu lệnh ALTER TABLE

Phần 2

1
Học SQL 08. Phân biệt Khóa Chính và Khóa Ngoại, Ràng buộc toàn vẹn Dữ liệu
2
Học SQL 09. Bài tập Thiết kế Cơ Sở Dữ Liệu Quản Lý Sinh Viên
3
Học SQL 10. Câu lệnh INSERT INTO và cách sử dụng
4
Học SQL 11. Câu lệnh SELECT và SELECT DISTINCT trong SQL
5
Học SQL 12. Mệnh đề WHERE trong SQL
6
Học SQL 13.Toán tử AND OR NOT trong SQL
7
Học SQL 14. Sắp xếp kết quả bằng ORDER BY trong SQL

Phần 3

1
Học SQL 15. Lưu ý về giá trị NULL và xác định NULL trong SQL
2
Học SQL 16. Câu lệnh UPDATE trong SQL
3
Học SQL 17. Câu lệnh DELETE trong SQL
4
Học SQL 18. Giới hạn số dòng dữ liệu trả về trong SQL
5
Học SQL 19. Cách tìm MAX và tìm MIN trong SQL
6
Học SQL 20. Tính tổng, trung bình, và đếm số lượng trong SQL
7
Học SQL 21. Toán tử IN và NOT IN trong SQL
8
Học SQL 22. Toán tử BETWEEN trong SQL
9
Học SQL 23. Toán tử LIKE trong SQL
10
Học SQL 24. Bí danh ALIAS trong SQL
11
Học SQL 25. Hiểu rõ các câu lệnh INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN trong SQL
5
5 out of 5
2 Ratings

Detailed Rating

Stars 5
2
Stars 4
0
Stars 3
0
Stars 2
0
Stars 1
0

{{ review.user }}

{{ review.time }}
 

Show more
Please, login to leave a review
Tự học SQL với MySQL
Price:
Free