TITV


    Quan trọng nhất là “Đạo đức nghề nghiệp” chia sẻ đến từ Thạc sĩ Nguyễn Xuân Vinh – Data Technical Solution Lead tại Canada.


    Cơ hội học tập và làm việc ngành lập trình – một buổi tâm sự cùng với các DEV: ThS. Nguyễn Thị Tú Mi – USA, ThS. Nguyễn Xuân Vinh – Canada, ThS. Nguyễn Lê Minh – Vietnam, KS. Đỗ Hoàng Long – Japan, và ThS. Lê Nhật Tùng – Poland


    Java chưa bao giờ hết HOT, cùng nghe chia sẻ đến từ Kỹ sư Đoàn Bảo Trung – Technical Lead Training.


    Một số lưu ý khi đi thực tập ngành Công nghệ Thông tin – chia sẻ từ Kỹ sư Nguyễn Trọng Tuấn – FPT.


    Lập trình đa nền tảng: liệu có xứng đáng với công sức bỏ ra? – chia sẻ từ Kỹ sư Trịnh Đức Tâm – Nhật Bản