TITV

Khóa học Giảng viên Thời gian học Khai giảng Học phí Số lượng
chỗ còn trống
Đăng ký
Full-stack: React và Java Spring Boot ThS. Lê Nhật Tùng

18h30-21h30
Thứ 7 + CN
(Có thể xem lại video

sau mỗi buổi học)

26/08/2023 1,500,000
899,000
12 🛒
* KHÓA HỌC TƯƠNG TÁC TRỰC TIẾP VỚI GIẢNG VIÊN QUA ZOOM